Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Ruimtelijke Ontwikkeling

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • Economische zaken rapporten en toekomstvisie bedrijventerreinen
  • Milieu
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Toerisme

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.637.855

9,1 %

Baten

6.486.957

6,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16