Begroting 2021 Edam-Volendam

Bijlagen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Beleggingen en treasury

325

325

325

325

OZB Woningen

4.226

4.360

4.459

4.549

OZB niet-Woningen

2.014

2.054

2.093

2.132

Overige belastingen

196

198

201

204

Toeristische belastingen

1.029

1.193

1.323

1.441

Algemene uitkering

46.917

48.053

48.864

49.805

Totaal algemene dekkingsmiddelen

54.708

56.183

57.265

58.456

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16