Begroting 2021 Edam-Volendam

Bijlagen

EMU saldo

Bedragen * € 1.000

Berekening EMU-saldo

2020

2021

2022

2023

2024

Exploitatiesaldo voor t/o reserves

-6.524

-6.273

-5.067

-3.084

-2.490

Afschrijvingslasten exploitatie

5.125

7.795

8.984

9.728

9.893

Bruto dotaties voorzieningen

224

224

227

227

227

Investeringen

9.322

19.250

8.016

3.741

4.693

Baten derden niet in exploitatie

100

71

307

184

140

Desinvesteringen vaste activa

0

0

0

0

0

Aankoop bouwgronden

5.000

3.309

4.388

89

0

Baten bouwgrondexploitatie

3.800

3.532

0

0

0

Lasten voorzieningen derden

750

750

662

659

659

Verkoop van effecten

0

0

0

0

0

Berekende EMU-saldo

-12.347

-17.961

-8.615

2.566

2.418

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16