Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Algemeen

Het programma Ruimtelijk Beheer betreft het fysiek in stand houden en uitvoerend aanpassen van de Openbare Ruimte van onze gemeente. Het voorziet in aanleg, onderhoud en beheer van wegen en parkeerplaatsen, bruggen, openbaar groen en wijkbeheer, sportvelden, openbare verlichting, rioleringen, bebordingen en wegbelijningen, verkeersregelinstallaties, speelplaatsen en wegmeubilair. Fysieke inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Alsmede beheer Centrale Antenne Installatie, havens en brugbedieningen, gemeentelijke tractie, verkeers- en vervoersbeleid en verkeersveiligheidsbeleid, gladheidsbestrijding, ongediertebestrijding, werkzaamheden voor kermissen en marktbeheer, sloot- en baggerwerken, onderhoud gemeentelijke gebouwen, nuts coördinatie ondergrondse kabels- en leidingen, inzameling huis-en bedrijfsafval, beheer milieustraten en overslagstation, gemeentelijke transporten en afvalverwerking en straatreiniging.

Lasten, baten en saldo

Lasten

24.678.233

26,0 %

Baten

18.633.634

19,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16