Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Ruimtelijk Beheer

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • Parkeren
  • Verkeer
  • Visies

Lasten, baten en saldo

Lasten

24.678.233

26,0 %

Baten

18.633.634

19,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16