Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2018

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

234

Nederland

172

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Lasten, baten en saldo

Lasten

24.678.233

26,0 %

Baten

18.633.634

19,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16