Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Vennootschappen en coöperaties

Overige verbonden partijen

Lasten, baten en saldo

Lasten

24.678.233

26,0 %

Baten

18.633.634

19,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16