Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Speerpunten

Markten

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Bij de harmonisatie van markt- en standplaatsregelgeving is het in stand houden van de markten in Oosthuizen, Edam en Volendam een belangrijk uitgangspunt.

Nadere toelichting

Markten zijn belangrijke ontmoetingsplekken die in sociaal en economisch opzicht behouden moeten worden. Over het aanzicht van de markt in Volendam zijn veel negatieve signalen geweest. Mede in relatie tot de herinrichting van het Europaplein behoort een heroverweging tot de mogelijkheden.

Wat willen we bereiken?

  1. Versterken van sociale waarde en economische wisselwerking tussen markt en middenstand.
  2. Verbetering van de markt Volendam in relatie tot de herinrichting van het Europaplein.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2019 is een gewijzigde opstelling van de markt gerealiseerd. Hierbij is een deel van de Zeestraat betrokken. Op het Europaplein is ruimte vrij gemaakt om terrassen te kunnen plaatsen en de fontein kan in werking blijven tijdens de markt. Andere aanpassingen zijn niet voorzien, waarmee dit onderdeel als afgerond kan worden beschouwd.

Wat mag het kosten?

Het budget maakt integraal onderdeel uit van de begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

24.678.233

26,0 %

Baten

18.633.634

19,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16