Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Speerpunten

Digitale infrastructuur

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Wij streven naar goed en snelle digitale infrastructuur voor de bewoners en bedrijven van de gemeente Edam-Volendam, inclusief het buitengebied.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

Een voor de hele gemeente goed werkende digitale infrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het vergunnen en afstemmen van de aanlegwerkzaamheden glasvezel grondgebied voormalig Zeevang. Dit is inmiddels gerealiseerd, voor 2021 gaan we hier niets meer aan doen.
  • Realisatie uitkomst heroverweging toekomst CAI.

Er wordt gewerkt aan een aanvullend onderzoek naar de toekomst van het CAI netwerk, zodra de raad hierover een keuze heeft gemaakt, kan er verder gekeken worden hoe dit in de toekomst uitgevoerd wordt.

Wat mag het kosten?

De onderzoekskosten maken onderdeel uit van de CAI begroting. De kosten voor het aanvullend onderzoek zijn meegenomen in de Winternota 2019 en Zomernota 2020.

Lasten, baten en saldo

Lasten

24.678.233

26,0 %

Baten

18.633.634

19,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16