Begroting 2021 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Algemeen

Veerkracht en Vertrouwen, twee grote begrippen waar het in dit programma om draait. Samen met inwoners en ondernemers ontwikkelen we beleid en regelgeving om de publieke ruimte leefbaar en veilig te houden. Voorbeelden van ‘samen’ zijn de projecten LEF, Actieprogramma integrale veiligheid (AIV), Uitvoeringsplan handhaving openbare ruimte en Buurtbemiddeling. Naast dat de basis voor een leefbare en veilige publieke ruimte in samenwerking met secties Breed Sociaal Loket, Ontwikkeling en Projecten en Verkeer op orde moet zijn, zal er ook repressief opgetreden worden. Hiervoor werken we samen met de politie, RIEC, CTER, TopX, Veiligheidshuis en Veiligheidsregio.

Lasten, baten en saldo

Lasten

5.308.029

5,6 %

Baten

335.819

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16