Begroting 2021 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

Jaarrekening

Begroting

Meerjarenraming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

-80

-122

-133

-136

-139

-141

2.02

APV en bijzondere wetten

-264

-288

-209

-215

-220

-224

2.03

Integrale Veiligheid

-998

-1.124

-850

-857

-872

-884

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

-2.587

-2.809

-2.803

-2.923

-2.942

-2.981

2.05

KCC/Burgerzaken

-1.201

-1.183

-1.313

-1.338

-1.366

-1.395

Totaal Lasten

-5.130

-5.526

-5.308

-5.470

-5.539

-5.626

2.02

APV en bijzondere wetten

18

18

19

19

19

19

2.03

Integrale Veiligheid

182

90

0

0

0

0

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

0

59

0

0

0

0

2.05

KCC/Burgerzaken

444

323

316

321

326

330

Totaal Baten

644

490

335

340

345

350

Totaal vóór mutaties reserves

-4.486

-5.036

-4.973

-5.130

-5.194

-5.277

Toevoeging reserves

-102

-374

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

483

1

67

55

45

Totaal na mutaties reserves

-4.589

-4.927

-4.972

-5.063

-5.139

-5.232

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Procedure

0

0

0

0

Nieuwe investeringen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Nieuwe investering 'Brandweerkazerne Julianaweg 137b; HR++ glas'

0

0

-2

-2

Nieuwe investering 'Brandweerkazerne Julianaweg 137b; HR++ glas'
In het DMOP is als duurzaamheidsmaatregel opgenomen om het glas van de brandweerkazerne Volendam te vervangen door HR++ glas. Dit zal worden uitgevoerd in 2022.

Lasten, baten en saldo

Lasten

5.308.029

5,6 %

Baten

335.819

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16