Begroting 2021 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2019

Stichting Halt

65

Nederland

132

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar.

Misdrijven - Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS -  Diefstallen

0,4

Nederland

2,2

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS - Criminaliteit

2,3

Nederland

4,9

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS -  Diefstallen

1

Nederland

2,5

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS - Criminaliteit

3,8

Nederland

5,8

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Lasten, baten en saldo

Lasten

5.308.029

5,6 %

Baten

335.819

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16