Begroting 2021 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Stichtingen en verenigingen

Lasten, baten en saldo

Lasten

5.308.029

5,6 %

Baten

335.819

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16