Begroting 2021 Edam-Volendam

Bestuur

Verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Lasten, baten en saldo

Lasten

15.746.906

16,6 %

Baten

1.277.735

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16