Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Monumentenbeleid

Portefeuillehouder: Albert Koning

Coalitieakkoord

Het beleid ten aanzien van gemeentelijke monumenten zal worden geëvalueerd. De huidige beoordeling loopt soms niet in de pas met de ervaring van de bewoners/eigenaren. Echter, de monumentale elementen binnen onze gemeente moeten wel goed worden bewaard voor onze toekomstige generaties.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

Het streven is om de monumentale elementen in onze gemeente te bewaren. Dit stimuleren wij bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies bij verbouwingen en onderhoud.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er wordt antwoord of uitvoering gegeven aan de aanbevelingen die uit de evaluatie van 2020 zijn gekomen.

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.637.855

9,1 %

Baten

6.486.957

6,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16