Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

Jaarrekening

Begroting

Meerjarenraming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3.01

Economische zaken en toerisme

-349

-429

-370

-347

-360

-369

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

-243

-338

-254

-241

-270

-253

3.04

Omgevingsprogramma

-501

-1.534

-813

-798

-778

-792

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

-509

-521

-516

-512

-523

-533

3.06

Wonen

-123

-107

-112

-113

-115

-117

3.07

Stedelijke vernieuwing

-6

-189

-198

-197

-196

-195

3.08

Omgevingsvergunning

-1.219

-1.234

-1.343

-1.046

-1.076

-1.097

3.09

Bouw- en woningtoezicht

-261

-221

-194

-201

-208

-215

3.10

Grondexploitatie

-13.148

-4.838

-3.788

-149

-89

0

3.11

Overige gronden

-316

-324

-244

-474

-525

-630

Totaal Lasten

-16.674

-9.735

-7.833

-4.077

-4.139

-4.201

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

5

4

4

4

4

4

3.04

Omgevingsprogramma

0

470

0

0

0

0

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

8

0

0

0

0

0

3.06

Wonen

2

2

2

2

2

2

3.08

Omgevingsvergunning

1.016

845

956

1.068

1.084

1.095

3.10

Grondexploitatie

14.284

5.957

4.783

833

120

0

3.11

Overige gronden

1.148

384

337

339

342

345

Totaal Baten

16.462

7.662

6.081

2.245

1.552

1.446

Totaal vóór mutaties reserves

-212

-2.074

-1.752

-1.831

-2.587

-2.755

Toevoeging reserves

-1.499

-1.007

-805

-601

0

0

Onttrekking reserves

380

936

406

86

111

92

Totaal na mutaties reserves

-1.331

-2.145

-2.151

-2.347

-2.476

-2.662

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Procedure

0

0

0

0

Nieuwe investeringen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Nieuwe investering 'Stadhuis Damplein 1: CV ketel vervangen'

0

0

0

0

Nieuwe investering 'Stadhuis Damplein 1: aanpak buitengevel'

0

0

0

0

Nieuwe investering 'Stadhuis Damplein 1: CV ketel vervangen'
Deze investering staat in het Meerjarig Investerings Plan gepland in de jaarschijf 2024. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar na gereedkoming van de investering.

Nieuwe investering 'Stadhuis Damplein 1: aanpak buitengevel'

Deze investering staat in het Meerjarig Investerings Plan gepland in de jaarschijf 2024. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar na gereedkoming van de investering.

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.637.855

9,1 %

Baten

6.486.957

6,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16