Begroting 2021 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Stichtingen en verenigingen

Lasten, baten en saldo

Lasten

40.068.883

42,3 %

Baten

13.242.601

14,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16