Begroting 2021 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Sport en recreatie

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Sport dient om een samenleving te creëren waar de inwoners zich gezond en gelukkig voelen. Sport en bewegen zijn onderdeel van de (dagelijkse) activiteiten om dat te bereiken. Een integrale benadering zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen en aan de kwetsbare groepen kansen worden geboden om samen met elkaar gezond en kansrijk op te groeien en oud te worden. Of het nu gaat om de jonge jeugd kennis te laten maken met verschillende sporten, de opgroeide jeugd een sportieve vrijetijdsbesteding te bieden of de senioren van de gemeente te blijven betrekken bij sportieve activiteiten zowel als deelnemer en/of als vrijwilliger. Om dit te bereiken moet de infrastructuur (faciliteiten) op orde zijn en ondersteunen we die groepen die dat nodig hebben om deel te nemen aan sport.

In dit kader zullen o.a. diverse sportaccommodaties worden vernieuwd. Denk hierbij o.a. aan de nieuwe Seinpaal, de bouw van de nieuwe turnhal Broeckgouw, het vervangen van het kunstgras op veld 1 en het ombouwen van een natuurgrasveld naar een nieuw kunstgrasveld en het renoveren van een natuurgrasveld bij RKAV.

Nadere toelichting

Om bovenstaande te bereiken zijn afgelopen jaren diverse sportaccommodaties vernieuwd en ontwikkeld. Dit jaar zal er ook een sportaccommodatiebeleidsplan worden ontwikkeld om naar de toekomst een onderbouwd en flexibel toekomstbestendig plan te realiseren waarin zowel (gemeentelijke) sportaccommodaties als de sportieve openbare ruimte gecombineerd worden (vanuit de omgevingswet).

Wat willen we bereiken?

Een afgestemd sportaccommodatiebeleidsplan om inzicht te krijgen en houden op de wensen en behoeftes van de inwoners, verenigingen en gemeente en deze op elkaar afgestemd te hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • De wensen en behoeften van de inwoners, verenigingen en gemeente in kaart brengen.
  • Bovenstaande in het licht van de bestaande situatie en voorzieningen houden en afstemming zoeken naar de toekomst.
  • Uitvoeren van de Sportnota

Projecten in het Programma Projecten

Gymsportcentrum
Het project bestaat uit het realiseren van 2980 m2 BVO gymsportcentrum. Het nieuwe gebouw wordt in 2021 opgeleverd.

Wat mag het kosten?

De lasten voor dit onderdeel maken onderdeel uit van de reguliere begroting. Er worden op onderdelen aanvullende middelen geraamd

Gymsportcentrum
De kosten hiervoor zijn opgenomen in de begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

40.068.883

42,3 %

Baten

13.242.601

14,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16