Begroting 2021 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Sociaal Domein/Samenleving

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • Alcohol & Drugs
  • Jeugd en kinderen
  • Nota jeugdbeleid
  • Onderwijs
  • Sport
  • Wmo
  • Bijstand, werken & inkomen

Lasten, baten en saldo

Lasten

40.068.883

42,3 %

Baten

13.242.601

14,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16