Begroting 2021 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Lasten, baten en saldo

Lasten

311.318

0,3 %

Baten

54.881.528

57,9 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16