Begroting 2021 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Gemiddelde WOZ-waarde

x € 1.000

2019

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

276

Nederland

248

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Demografische druk

%

2020

CBS - Bevolkingsstatistiek

77,5

Nederland

70

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

In Euro's

2020

COELO, Groningen

683

Nederland

700

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

2020

COELO, Groningen

761

Nederland

773

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Lasten, baten en saldo

Lasten

311.318

0,3 %

Baten

54.881.528

57,9 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16