Begroting 2021 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Financiën en Algemene dekkingsmiddelen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

  • Belastingen
  • Financiën (incl. begroting)

Lasten, baten en saldo

Lasten

311.318

0,3 %

Baten

54.881.528

57,9 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16