Begroting 2021 Edam-Volendam

Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Ontwikkeling van de woonlasten

De gemiddelde gemeentelijke woonlasten per huishouden in Edam-Volendam stijgen als gevolg van de in de begroting verwerkte inflatiecorrectie en extra opslag afvalstoffenheffing in het begrotingsjaar van € 762,40 naar € 796,34. Deze woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelastingen voor eigenaren, rioolheffing eigenaren en afvalstoffenheffing. Onderstaande tabel geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een meer-persoonshuishouden weer.

Woonlasten per huishouden

Omschrijving

2020

2021

Wijziging

Landelijk

Gemiddelde woningwaarde

300.000

324.000

8,0%

286.000

OZB eigenaren

266,40

270,54

1,6%

315,17

Afvalstoffenheffing

301,50

323,50

7,3%

283,00

Rioolheffing eigenaren

194,50

202,30

4,0%

199,00

Totaal

762,40

796,34

4,5%

797,17

De 'Landelijke' woonlasten zijn berekend op basis van het gemiddelde tarief en de landelijk gemiddelde WOZ-waarde in 2020.

Ontwikkeling belastingdruk niet-woningen

De gemiddelde gemeentelijke lasten per niet-woning stijgen als gevolg van de in de begroting verwerkte inflatiecorrectie in het begrotingsjaar van € 1.354,07 naar € 1.380,61. Deze lasten bestaan uit de onroerendezaakbelastingen voor eigenaren, onroerendezaakbelastingen voor gebruikers en rioolheffing eigenaren.

Belastingdruk niet-woningen

2020

2021

Wijziging

Gemiddelde waarde

358.000

362.000

1,1%

OZB eigenaren

645,12

655,58

1,6%

OZB gebruikers

514,45

522,73

1,6%

Rioolheffing eigenaren

194,50

202,30

4,0%

Totaal

1.354,07

1.380,61

2,0%

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16